BZ Token là gì? Hệ Sinh Thái Của Bit-Z Exchange

0
Bit-Z BZ
Bit-Z BZ

Mã thông báo sinh thái BZ

BZ là mã thông báo sinh thái do Bit-Z Exchange phát hành, viết tắt là BZ. Nó không công khai gây quỹ từ các nhà đầu tư. Giai đoạn ban đầu của BZ dựa trên thỏa thuận Ethereum ERC20. Trong tương lai, mạng lưới chính của BZ sẽ thiết lập nhiều mô hình sinh thái hơn để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng này. Dựa trên kế hoạch phát triển sinh thái toàn cầu của Tập đoàn Bit-Z, BZ sẽ có bảo toàn giá trị tài sản tốt, không gian giá trị gia tăng dự kiến ​​và thanh khoản thị trường ổn định. Không gian giá trị của BZ có thể được tưởng tượng. BZ đang mang lại một loạt lợi ích phúc lợi cốt lõi sinh thái cho Tập đoàn Bit-Z.

BZ xác định hàng triệu thương nhân của mình như là đối tác toàn cầu và thúc đẩy mô hình mới cho các đối tác toàn cầu chia sẻ cổ tức. Bit-Z luôn cam kết trở thành ngành công nghiệp kỳ lân và luôn luôn tham gia với các nhà giao dịch để thúc đẩy sự phát triển mới của xây dựng chuỗi khối sinh thái toàn cầu.

Bit-Z đặt quan điểm về sức khỏe ngành và nền tảng tự kỷ luật. BZ giảm thiểu ngưỡng tham gia cho các đối tác toàn cầu và tạo ra một nền kinh tế mới để chia sẻ phúc lợi. BZ sử dụng các cơ quan tiết lộ dữ liệu của bên thứ ba để chia sẻ dữ liệu với các đối tác toàn cầu trong thời gian thực. BZ cam kết tạo ra một cơ chế tuần hoàn hoàn toàn minh bạch.

Quy tắc

1

Các nhà giao dịch tham gia vào “Khai thác giao dịch” sẽ nhận được phí giao dịch được hoàn lại dưới dạng BZ tương đương (Xác minh mức 3 bắt buộc).

2

Mỗi khoảng thời gian giới hạn 10 triệu BZ, dần dần được giải phóng, và tỷ lệ hoàn trả phí giao dịch sẽ được giảm 3% sau mỗi giai đoạn được hoàn thành.

3

Đồng thời khai thác, Bit-Z sẽ thúc đẩy việc mở giao dịch BZ theo sức mạnh khai thác của toàn bộ mạng lưới.

4

Trước khi mở giao dịch BZ, Bit-Z sẽ trả lại phí giao dịch theo công thức trong (2); và trả lại phí giao dịch 100% theo giá báo giá thời gian thực BZ sau khi mở giao dịch BZ.

5

Tính giá:

Trước khi mở giao dịch BZ: 1BZ = 0.158 USDT, 1BZ = 1DKKT, 1BZ = (0.158 / BTC toàn bộ giá mạng) BTC

Sau khi mở giao dịch BZ: BZ Giá niêm yết theo thời gian thực

Sơ đồ phân bổ

1) Quỹ đồng sáng lập sớm:

10% tổng số, được sử dụng để không ngừng nâng cao khung kỹ thuật BZ để luôn hỗ trợ tối ưu hóa và phát triển các loại tiền tệ kỹ thuật số chính thống.

2) Quỹ kiểm soát rủi ro an ninh:

10% của tổng số, được sử dụng cho dự trữ kiểm soát rủi ro bảo mật nền tảng, và sẽ trả tiền cho các tai nạn gây ra bởi các cuộc tấn công của hacker, sơ hở hợp đồng, và bất thường hệ thống.

3) Quỹ xây dựng sinh thái của Tập đoàn:

20% tổng số, được sử dụng trong xây dựng sinh thái của Tập đoàn Bit-Z để hỗ trợ tối ưu hóa và nâng cấp các chiến lược của nhóm và không ngừng cải thiện xây dựng sinh thái của nhóm.

4) Quỹ điều hành nhóm:

10% tổng số, được sử dụng cho hoạt động thị trường nhóm và chia sẻ lợi ích.

5) Quỹ cổ tức nền tảng:

50% tổng số, được sử dụng cho các đối tác toàn cầu để chia sẻ một mô hình cổ tức mới. Bit-Z xác định một triệu người dùng là đối tác của mình và cam kết xây dựng nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới và luôn làm việc với người dùng để thúc đẩy phát triển mới của xây dựng chuỗi khối sinh thái toàn cầu.