Cách Đào Token BZ Từ Sàn Bit-Z

0
Bit-Z BZ
Bit-Z BZ

1.Có phải BZ  đã gây quỹ công khai không?

BZ không công khai gây quỹ từ các nhà đầu tư. Bit-Z đóng góp 50% BZ (600 triệu) cho phần chia sẻ cổ tức của đối tác toàn cầu, thông qua “khai thác giao dịch”.

2.Khi nào tôi có thể bắt đầu khai thác?

Bit-Z sẽ mở “Khai thác giao dịch” vào lúc 20:00, ngày 25 tháng 6 năm 2018.

3.Vẽ VTC bị ảnh hưởng sau khi BZ ra mắt?

Số BZ và VTC nằm trong các hệ sinh thái khác nhau. Vị trí của BZ là mã thông báo nền tảng, trong khi VTC là đồng tiền bỏ phiếu của Bit-Z’s Vote for Launch. Hiện nay, hầu hết các mã thông báo nền tảng trên thị trường đều đóng vai trò của đồng tiền bỏ phiếu, nhưng điều này không có nghĩa là nó là mô hình sinh thái duy nhất và chính xác. Bit-Z có tốc độ và phong cách riêng và rất tự tin về triển vọng phát triển trong tương lai. Chúng tôi tin rằng tất cả các sàn giao dịch sẽ có những bước đột phá và phát triển rất tốt. Chúng tôi đồng ý với cơ chế thắng-thắng.

4. Làm thế nào để có được BZ? Tôi có thể mua trực tiếp không?

BZ có thể đạt được thông qua “Khai thác giao dịch”. Bit-Z sẽ thúc đẩy việc mở giao dịch BZ theo sức mạnh khai thác của toàn bộ mạng. Nói cách khác, với tiến bộ khai thác, Bit-Z sẽ mở các cặp giao dịch BZ bất cứ lúc nào.

5. Làm thế nào để khai thác? Tôi có thể đạt được bao nhiêu BZ thông qua khai thác?

Bit-Z sẽ mở “Khai thác giao dịch” vào lúc 20:00, ngày 25 tháng 6 năm 2018 và bạn chỉ có thể đạt được BZ thông qua khai thác trước khi mở giao dịch BZ. Sau khi mở giao dịch BZ, bạn có thể giao dịch BZ.

1)  Tiền tệ “Khai thác Giao dịch ” đầu tiên :

Thị trường BTC: ETH

USDT Thị trường : BTC 、 ETH

Thị trường DKKT: BTC 、 ETH 、 VTC

(Bit-Z sẽ đánh giá tất cả các loại tiền tệ và liên tục chọn các cặp giao dịch chất lượng cao để khai thác mỏ.)

2)  Tổng số tiền “khai thác giao dịch” là 50% của BZ (600 triệu đồng). Mỗi giai đoạn được giới hạn ở 10 triệu BZ, dần dần được giải phóng cho đến khi quá trình khai thác kết thúc. Không có giới hạn cho khai thác hàng ngày.

3) Trước khi mở giao dịch BZ,  tỷ lệ hoàn trả phí giao dịch sẽ được giảm 3% sau mỗi lần hoàn thành.

Ví dụ:

Trong giai đoạn đầu tiên khai thác 10 triệu BZ, phí giao dịch 100% sẽ được hoàn trả dưới dạng BZ tương đương;

Trong giai đoạn 2 của khai thác 10 triệu BZ, 97% phí giao dịch sẽ được hoàn trả dưới dạng BZ tương đương;

Và cứ thế, dần dần giảm dần. Toàn bộ quá trình khai thác mạng sẽ được hiển thị trên trang khai thác trong thời gian thực.

Tính giá:

1BZ = 0,125 USDT; 1BZ = 1 DKKT; 1BZ = (0.158 / BTC toàn bộ giá mạng) BTC

6.Sau khi mở giao dịch BZ, tỷ lệ phí giao dịch trả lại vẫn giảm? Giới hạn 10 triệu trong mỗi giai đoạn, tỷ lệ khai thác sẽ giảm xuống 0. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục khai thác ở phía sau?

Sau khi mở giao dịch BZ, phí giao dịch sẽ được hoàn trả 100% theo giá báo giá thời gian thực BZ sau khi mở giao dịch BZ.

7.Tại sao tôi giữ BZ nếu nó không thể giao dịch?

BZ không công khai gây quỹ, vì vậy các nhà giao dịch chỉ có thể đạt được BZ thông qua khai thác mỏ. Sau khi mở giao dịch BZ, bạn có thể giao dịch BZ.

8. Tôi có thể hoàn thành Cấp 3 để xác minh khai thác không? Sau khi hoàn thành nó, phí giao dịch trước đó có thể được trả lại cho tôi không?

Chỉ hoàn thành Xác minh Cấp 3 mới có thể thương nhân tham gia khai thác và nhận BZ. Phí giao dịch trước khi hoàn thành nó sẽ không được hoàn lại.

9. Mất bao lâu để trả lại phí giao dịch?

Việc khai thác sẽ tạo ra BZ trong thời gian thực và BZ sẽ được hoàn trả 60 phút một lần.

10.Có thể sử dụng API giao dịch khai thác? Làm thế nào để hạn chế thứ tự bàn chải API? Làm thế nào để làm nếu các đại lý thực hiện rất nhiều đơn đặt hàng bàn chải? Tôi nên làm gì nếu các đại lý kiểm soát bảng sau khi mở giao dịch BZ?

Chúng tôi sẽ không cấm hoàn toàn API, nhưng sẽ có những hạn chế để phát hành thêm BZ cho các nhà giao dịch và bảo vệ lợi ích phúc lợi của thương nhân nhiều hơn. Sự phát triển tương lai của BZ sau khi giao dịch mở hoàn toàn được xác định bởi thị trường và thương nhân, và Bit-Z luôn cam kết trao quyết định cho thị trường và thương nhân ngay từ đầu.

11.Làm thế nào để biết tiến trình khai thác thời gian thực?

Bạn có thể xem tiến độ khai thác trong thời gian thực thông qua trang khai thác. Liên kết

12.Khi phân phối cổ tức sẽ  bắt đầu?

Sau khi hoàn thành khai thác, Bit-Z Exchange sẽ bước vào giai đoạn bảo trì sinh thái bền vững BZ, nói cách khác, giai đoạn phân phối cổ tức.

13.Quá trình khai thác kéo dài bao lâu?

Mọi người đều có thể so sánh tốc độ khai thác của các nền tảng hiện tại. Tôi tin rằng việc hoàn thành công việc khai thác chỉ nằm quanh góc.

14. Tại sao bạn nhận cổ tức hàng quý? Tỷ lệ cổ tức thấp.

BZ dựa trên sự ổn định sinh thái, và tỷ lệ cổ tức sẽ tăng lên từng năm. Mọi người đều có bản án cá nhân của riêng mình. Bạn có dám mua các sản phẩm P2P với thu nhập hàng năm trên 20% không? Những gì chúng ta đang trải qua là một hệ sinh thái ổn định. Chúng tôi không làm mọi thứ dữ dội và dữ dội. Cổ tức hàng quý được dựa trên hệ sinh thái của chúng tôi. Hệ sinh thái của chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện.

15.Bạn phải khóa BZ trong bao lâu? Nó có khóa trong 4 năm không?

Giấy trắng chỉ đề cập rằng nếu bạn muốn tận hưởng đặc quyền VIP, bạn sẽ khóa vị trí đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ tờ giấy trắng và đừng hiểu lầm.

16. Làm thế nào để BZ Global Partners xác định? Làm thế nào để trở thành một đối tác?

BZ giảm thiểu ngưỡng tham gia của các đối tác toàn cầu và tạo ra một nền kinh tế mới để chia sẻ phúc lợi cùng với tất cả các đối tác toàn cầu. Thương nhân nắm giữ BZ là đối tác toàn cầu của BZ.

17.Mặc dù giải thưởng lời mời vẫn có sẵn sau khi ra mắt BZ?

Giải thưởng lời mời đã bị tạm ngưng. Vui lòng làm theo thông báo chính thức để sắp xếp theo dõi.

18. Triển vọng của BZ là gì?

Dựa trên kế hoạch phát triển sinh thái toàn cầu của Tập đoàn Bit-Z, BZ sẽ có bảo toàn giá trị tài sản tốt, không gian giá trị gia tăng dự kiến ​​và thanh khoản thị trường ổn định. Không gian giá trị của BZ có thể được tưởng tượng. BZ đang mang lại một loạt lợi ích phúc lợi cốt lõi sinh thái cho Tập đoàn Bit-Z.

19. Có thể bù đắp phí giao dịch BZ không?

Sau khi hoàn thành khai thác, người sở hữu BZ có thể chọn thanh toán phí giao dịch bằng BZ trong khi giao dịch trên Bit-Z. Vui lòng làm theo thông báo chính thức để biết thêm chi tiết.

20. BZ có thể làm gì?

Sau khi khai thác xong, các thương nhân nắm giữ BZ sẽ trở thành đối tác toàn cầu của BZ. Bạn có thể tham gia vào cổ tức hàng quý của nền tảng và sử dụng BZ để bù đắp phí giao dịch và bạn có thể nhận được dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Ngoài ra, các đối tác toàn cầu có thể nhận được các quyền mua tiền tệ chất lượng cao, giải thưởng hoạt động kép. Hơn nữa, các đối tác toàn cầu có thể trở thành đối tác hoạt động của Bit-Z.

21. Tokens là BZ dựa trên? Do BZ có chuỗi chính của riêng mình?

Giai đoạn ban đầu của BZ dựa trên thỏa thuận Ethereum ERC20. Trong tương lai, mạng lưới chính của BZ sẽ thiết lập nhiều mô hình sinh thái hơn để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng này.