Phân Tích ICO: TE-FOOD – Hệ Thống Theo Dõi Thực Phẩm

Cập nhật lần cuối vào
TE-FOOD là gì? TE-FOOD hiện là hệ thống theo dõi thực phẩm nông trại lớn nhất trên thế giới. TE-FOOD phục vụ hơn 6.000 doanh nghiệp trong khi trung bình hơn 400.000 giao dịch trên cơ sở hàng ngày, kết quả là phục vụ tốt hơn 30 triệu người....
Dịch vụ nhắn tin mã hóa Telegram được cho là đang huy động thêm 850 triệu đô la trong một "bán nguyệt thứ hai bí mật" của mã TON của mình trước khi tung ra chiếc ICO lớn nhất thế giới. Theo báo cáo của Verge trích dẫn các báo...