Ngân Hàng Trung Quốc Nộp Bằng Sáng Chế Giải Pháp Mở Rộng Blockchain

0

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, không nhầm lẫn với Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc, đã đệ trình một bằng sáng chế với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc (SIPO) để đưa ra giải pháp để mở rộng quy mô hệ thống công nghệ Blockchain, theo nguồn tin địa phương tech.ifeng.

Ngân hàng ban đầu đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, với một Zhao Shuxiang được chỉ định là nhà phát minh sáng chế, nhưng SIPO chỉ phát hành tin tức về bằng sáng chế vào ngày 23 tháng 2 năm 2018.

Bằng sáng chế có chứa một phương pháp để nén dữ liệu Blockchain nhằm giải quyết vấn đề không gian lưu trữ trong các khối mới mà không ảnh hưởng đến việc truy xuất nguồn gốc và tính không thay đổi.

Như được mô tả trong bằng sáng chế, lượng dữ liệu được lưu trữ trong các khối mới sẽ giảm theo cách sau: khi một nút kích thước đầy đủ nhận được yêu cầu nén từ máy khách, nó nén dữ liệu giao dịch từ nhiều khối thành một khối dữ liệu đơn “, Sau đó sẽ tạm thời được lưu trữ trên một hệ thống lưu trữ dữ liệu khác.

Dữ liệu này sau đó sẽ được chạy thông qua hàm băm với giá trị băm khối dữ liệu, và giao dịch nén sẽ lập bản đồ mối quan hệ giữa khối nén, khối dữ liệu, và sự cố nén, tất cả sẽ được ghi lại trên Blockchain.

Trong khi Trung Quốc là một trong những quốc gia khắt khe hơn về vấn đề điều tiết nợ nần, đã cấm ICO và các thị trường ngoại hối hoạt động trong nước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đã phát biểu hồi đầu tháng này về nhu cầu hợp tác với Trung Quốc lĩnh vực của Blockchain trong một cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Đầu tuần này, công ty PC đa quốc gia Lenovo cũng đã đệ trình bằng sáng chế dựa trên Blockchain để xác minh tính toàn vẹn của các tài liệu vật lý, nhưng với Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO), hơn là SIPO của Trung Quốc.

Theo Cointelegraph